C
Laatste nieuwsC
Contacteer ons

Cloudcomputing

 

U bent vaak onderweg? U hebt nood aan een centrale IT-omgeving die overal beschikbaar is?


Cloud computing is het via Internet beschikbaar stellen van computerkracht (hardware, software en gegevens).


Cloud computing zorgt ervoor dat bedrijven toepassingen op de computer kunnen gebruiken zonder dat ze afhankelijk zijn van eigen servers. Personeelsleden kunnen dus onafhankelijk van een toestel, software of kantoor werken.


Op cloud computing gebaseerde dienstverlening kan via de webbrowser worden benaderd. De gebruiker betaalt voor de opslagruimte en het gebruik van computers en applicaties naarmate van de grootte van dat gebruik. Doorgaans is dit te verrekenen op basis van een vast bedrag per maand (of per jaar) voor een vastgestelde hoeveelheid met mogelijkheden tot uitbreiding.